DOWNLOAD
Referat 2 december 2014
DOWNLOAD
bilag 35-1 - Aaen A_S notat af 14-08-2013 tracegennemgang og økonomi.pdf
DOWNLOAD
Bilag 35-2 - Aaen A_S bilag 4 marginal selskabsøkonomi.pdf
DOWNLOAD
Bilag 35-3 - Hyllinge Menstrup skatterådets afgørelse.pdf
DOWNLOAD
bilag 35-4 - Vurdering af alternativer efter afgørelse fra Skatterådet PP.pdf
DOWNLOAD
bilag 35-5 - Konsulenthonorar - Hyllinge Menstrup.pdf
DOWNLOAD
bilag 36-1 - NV - skrivelse af 23-10-2014 - tilbud til Dyssegårdsparken.pdf
DOWNLOAD
bilag 36-2 - Selskabsøkonomi Dyssegårdsparken.pdf
DOWNLOAD
bilag 36-3 - Brugerøkonomi Dyssegårdsparken.pdf
DOWNLOAD
bilag 37-1 - budgetopfølgning 2014-10 oktober.pdf
DOWNLOAD
bilag 39-1 - Garantiprovision.pdf
DOWNLOAD
bilag 41-1 - svarskrivelse til Energiklagenævnet 03-11-2014.pdf