DOWNLOAD
Referat 10-06-2014
DOWNLOAD
bilag 4-1 - Affaldplus høringssvar.pdf
DOWNLOAD
bilag 4-1 - Beregning Affaldplus høringssvar - samfunds og selskabsøkonomi.pdf
DOWNLOAD
bilag 4-2 - Dongs høringssvar.pdf
DOWNLOAD
bilag 5-1 - anmodning om redegørelse for overdækning.pdf
DOWNLOAD
bilag 5-2 - udkast til svarskrivelse.pdf