DOWNLOAD
Ref 09-04-2013
DOWNLOAD
bilag 1 - budgetopfølgning 2013-02 februar.pdf
DOWNLOAD
bilag 2 - varmeregnskab 2012 Affaldplus.pdf
DOWNLOAD
bilag 3 - budget 2013-2014.pdf
DOWNLOAD
bilag 4 - udkast til strategiplan 2013.pdf
DOWNLOAD
bilag 5 - tidsplan myndighedsbehandling_ udvidelse af fjernvarmeområder.pdf
DOWNLOAD
bilag 6 - skrivelse vedr. ændring anonymiseret.pdf
DOWNLOAD
bilag 7 - svarskrivelse ang ændring fra 10 til 4 rater anonymiseret.pdf
DOWNLOAD
bilag 8 - skrivelse af 21. marts 2013 - overgangsordning.pdf
DOWNLOAD
bilag 9 - beregning af overgangsordning fast bidrag.pdf