DOWNLOAD
Referat 28-10-2013
DOWNLOAD
bilag 1 - DONG klage.pdf
DOWNLOAD
bilag 2 - NOTAT - projektorganisation.pdf
DOWNLOAD
bilag 3 - Høringsbrev Næstved kommune røggaskondensering.pdf
DOWNLOAD
bilag 4 - høringssvar røggaskondensering.pdf
DOWNLOAD
bilag 5 - røggaskondensering brev til Affaldplus.pdf
DOWNLOAD
Bilag 6 - Projektforslag røggaskondensering.pdf
DOWNLOAD
bilag 7 - Overvågningsplan for Næstved Varmeværk ÅDV - godkendt.pdf
DOWNLOAD
bilag 8 - Overvågningsplan for Næstved Varmeværk KNV - godkendt.pdf