DOWNLOAD
Referat 27-08-2013
DOWNLOAD
Bilag 1 - lånetilbud 2012-13.pdf
DOWNLOAD
Bilag 2 - revideret budget 2013-2014.pdf
DOWNLOAD
Bilag 3 - budgetopfølgning maj 2013.pdf
DOWNLOAD
Bilag 4 - revisionsprotokol.pdf
DOWNLOAD
Bilag 5 - årsrapport 2013.pdf
DOWNLOAD
bilag 6 - dagsorden generalforsamling.pdf
DOWNLOAD
bilag 7 - bestyrelsens beretning for det kommende år.pdf
DOWNLOAD
bilag 8 - nye tekniske bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Bilag 8.1 - tekniske bestemmelser - principtegning brugsvandsveksler.pdf
DOWNLOAD
Bilag 8.2 - tekniske bestemmelser - principtegning unit med beholder.pdf
DOWNLOAD
Bilag 8.3 - tekniske bestemmelser - principtegning spædevandsarrangement.pdf
DOWNLOAD
Bilag 9 - Hyllinge Menstrup notat af 19-08-2013.pdf
DOWNLOAD
bilag 10 - Hyllinge Menstrup mail fra borgmester Carsten Rasmussen.pdf
DOWNLOAD
bilag 11 - Hyllinge Menstrup sommer-varme-aftale Affaldplus.pdf
DOWNLOAD
bilag 12 - Hyllinge Menstrup trace gennemgang og anlægsbudget.pdf
DOWNLOAD
bilag 13 - Hyllinge Menstrup selskabsøkonomiske beregninger.pdf
DOWNLOAD
bilag 14 - Hyllinge Menstrup notat deloitte - struktur for sammenlægning.pdf
DOWNLOAD
bilag 15 - notat bech bruun Vurdering af sammenlægning og oplæg til struktur - 19. august 2013.pdf