DOWNLOAD
Referat 17-09-2013
DOWNLOAD
bilag 1 - tekniskebestemmelser 2013 på 2 sider.pdf
DOWNLOAD
bilag 2 - skrivelse til Affaldplus af 22. august 2013.pdf
DOWNLOAD
bilag 3 - henvendelse fra Affaldsplus skrivelse af 29-08-2013.pdf
DOWNLOAD
bilag 4 - supplerende oplysninger - følsomhedsanalyse - biomasseværk.pdf
DOWNLOAD
bilag 5 - budgetopfølgning 2013-08 august.pdf