DOWNLOAD
Referat 2012-02-07
DOWNLOAD
bilag 1 - brochure Energiteam Danmark.pdf
DOWNLOAD
bilag 2 - budgetopfølgning 2011-12 - december.pdf
DOWNLOAD
bilag 3 - Næstved Varmeværk - skrivelse af 09-12-2011 - egenkapital.pdf
DOWNLOAD
bilag 4 - Energitilsynet - skrivelse af 12-01-2012 - egenkapital.PDF
DOWNLOAD
bilag 5 - lyngkilde_ notat vedr. udbudsformer.pdf
DOWNLOAD
bilag 6 - nye vedtægter.pdf