DOWNLOAD
Referat 03-04-2012
DOWNLOAD
Bilag 1 - Budgetopfølgning februar 2012-2.pdf
DOWNLOAD
bilag 2 - Strategiplan 2012.pdf
DOWNLOAD
bilag 3 - Udkast til bindende svar fra SKAT.pdf
DOWNLOAD
bilag 4 - regeringens energiaftale.pdf
DOWNLOAD
bilag 5 - konsekvenser energiaftale 2012.pdf