DOWNLOAD
ref 21-11-2012
DOWNLOAD
bilag 1 - godkendelse af projektforslag for konvertering af Hvedevænget_ Iris.pdf
DOWNLOAD
bilag 2 - udkast til Finansiel politik.pdf
DOWNLOAD
bilag 3 - budgetopfølgning 2012-10 oktober.pdf
DOWNLOAD
bilag 4 - Brev fra Martin Lidegaard vedr. konverteringer fra naturgas til fjernvarme.pdf
DOWNLOAD
bilag 5 - brev bjarne corydon om kalkulationsrente.pdf
DOWNLOAD
bilag 6 - Dansk Fjernvarme kompensationsordning Martin Lidegaard.pdf
DOWNLOAD
bilag 7 - resume - 2012-10-30 - Kompensationsbetaling - naturgasselskaber.pdf
DOWNLOAD
bilag 8 - instruks1 - kontantkasse.pdf
DOWNLOAD
bilag 9 - revisionsberetning selvevaluering.pdf
DOWNLOAD
bilag 10 - besvarelse af selvevaluering.pdf
DOWNLOAD
bilag 11 - ENDELIGT tiltrædelsesprotokollat.pdf
DOWNLOAD
bilag 12 - foreningsforhold 2013 Danske Kraftvarmeværker.pdf
DOWNLOAD
bilag 13 - vedtægter Danske Kraftvarmeværker.pdf
DOWNLOAD
bilag 14 - årsrapport 2011 Danske Kraftvarmeværker.pdf
DOWNLOAD
bilag 16 - tarifblad 2012-13-3.pdf
DOWNLOAD
bilag 17a - CO2 overvågningsplan ÅDV.pdf
DOWNLOAD
Bilag 17b - CO2 overvågningsplan KNV.pdf
DOWNLOAD
bilag 18 - spørgeskema tilfredshedsundersøgelse.pdf
DOWNLOAD
bilag 19 - følgebrev tilfredshedsundersøgelse.pdf