DOWNLOAD
referat 21-08-2012
DOWNLOAD
bilag 1 - årsrapport 2012.pdf
DOWNLOAD
bilag 2 - revisionsprotokollat 2011-12.pdf
DOWNLOAD
bilag 3 - budgetopgølgning maj 2012.pdf
DOWNLOAD
bilag 3a - Bestyrelsens beretning 2012.pdf
DOWNLOAD
bilag 3b - dagsorden til generalforsamling 2012.pdf
DOWNLOAD
bilag 4 - revideret budget 2012-2013.pdf
DOWNLOAD
bilag 5 - revisionsprotokollat maj 2012.pdf
DOWNLOAD
bilag 6 - afgørelse i klage over forblivelsespligt - kildemarksvej 46.pdf
DOWNLOAD
bilag 7 - Projekforslag Næstved - Hvedevænget og Irisvej.pdf
DOWNLOAD
bilag 8 - Afgørelse tvist med Affaldplus.pdf
DOWNLOAD
Bilag 9 - skrivelse fra AffaldPlus 29-06-2012 i sort-hvid.pdf
DOWNLOAD
bilag 10 - fællesbrev til Næstved Kommune.pdf
DOWNLOAD
bilag 11 - deltagelse i messe.pdf