DOWNLOAD
referat 12-06-2012
DOWNLOAD
Bilag 1 - budgetopfølgning april 2012.pdf
DOWNLOAD
Bilag 2 - NOTAT 2012-05-23 - ændring af leveringsgrænse.pdf
DOWNLOAD
Bilag 3 - 2012-04-17 notat_ gennemførsel af strategiske mål for Affaldplus.pdf
DOWNLOAD
Bilag 4 - 2012-05-15 notat_ gennemførsel af strategiske mål for Affaldplus.pdf
DOWNLOAD
Bilag 5 - Fremtidens indsatsområder for Affaldplus.pdf
DOWNLOAD
Bilag 6 - Referat fra netværksmøde den 29. maj 2012.pdf
DOWNLOAD
Bilag 7 - 2012-04-17 notat_ notat om konvertering af Hvedevænget samt Irisvej.pdf