Bestyrelsen

  • Kristoffer Petersen
  • Formand
  • Forstander
    Indtrådt 28. september 2011
    Valgt som formand på generalforsamlingen i maj 2022 for perioden 2022-2023.

  • Lars Fischer
  • Næstformand
  • Ingeniør, virksomhedsejer og direktør
    Indtrådt 28. september 2011
    Senest genvalgt på generalforsamlingen i maj 2022, for perioden 2022-2024.

  • Birgit Rasmussen
  • Bestyrelsesmedlem
  • Arkitekt, virksomhedsejer og direktør
    Indtrådt 22. september 2015
    Senest genvalgt på generalforsamlingen i maj 2021, for perioden 2021-2023.

  • Peter Frederiksen
  • Bestyrelsesmedlem
  • Ingeniør og Contract Manager
    Indtrådt 28. september 2011
    Senest genvalgt på generalforsamlingen i maj 2021, for perioden 2021-2023.

  • Jens Møller
  • Bestyrelsesmedlem
  • Ingeniør
    Indtrådt 3. november 2011
    Senest genvalgt på generalforsamlingen i september 2022, for perioden 2022-2024.

  • Mogens Sandahl
  • Bestyrelsesmedlem
  • Direktør
    Indtrådt 17. maj 2022
    Valgt på generalforsamlingen i maj 2022, for perioden 2022-2024.

  • Hanne Sørensen
  • Bestyrelsesmedlem
  • Byrådsmedlem
    Valgt af Næstved Byråd pr. 1. januar 2018

Suppleanter

  • Søren Kongshøj Marcussen
  • 1. suppleant
  • Direktør
    Valgt på generalforsamlingen i maj 2019 og senest genvalgt i maj 2022

  • Betina Bille
  • 2. suppleant
  • Tandlæge
    Valgt på generalforsamlingen i maj 2019 og senest genvalgt i maj 2022

I øvrigt henvises til vedtægterne for Næstved Fjernvarme A.m.b.A. § 7.