Vi foretager termografi af vores ledningsnet fra en drone

14. januar 2022

I perioden fra 17. -20. januar 2022 flyver en drone rundt i vores forsyningsområde og tager billeder af ledningsnettet. Overflyvningen foregår i tidsrummet kl. 23.00 til 06.00 og dronen flyver i 80-120 meters højde. Der vil kunne høres en svag summen.

Termograferingen foretages for at opdage lækager og skal foregå om vinteren, hvor det er så koldt, at varmeudstråling fra ledningsnettet tydeligt kan ses på termiske billeder.

Droneflyvningen sker med et termisk kamera, det vil sige et kamera, som kun viser varmeforskelle på genstande, altså ingen almindelige filmoptagelser, hvor personer eller aktiviteter kan genkendes.

Vi mister ca. 17% af energiforbruget i ledningsnettet. Søgning efter lækager skal dels bruges til at nedbringe ledningstabet og dels opretholde en stor forsyningssikkerhed da vi også bruger lækagesøgning til udpegning af rørstrækninger, hvor der skal foretages forebyggende vedligeholdelsesarbejder ("tæt på" lækager).