Vi afholder generalforsamling 17. maj 2022

28. april 2022

Vi har udsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling som afholdes tirsdag den 17. maj 2022.

Dagsorden

Årsrapport 2021 (indeholder også budget og investeringsplan)

Fuldmagt