Vi ændrer regnskabsår

1. november 2018

Fra 1. januar 2019 overgår vi til kalenderårs-afregning.

Det vil sige, at vi bruger aflæsninger fra fjernvarmemålerne pr. 31. december og afregner forbruget samme dato. Årsopgørelserne sendes ud omkring 20. januar 2019 og nye acontorater bliver beregnet og forfalder 11. februar, 10. april, 10. juli og 10. oktober.

Årsopgørelsen opkræves eller modregnes i raten 11. februar.