Fjernvarmearbejde i Østre Ringvej ved Åsen

3. oktober 2019

Varsling for etablering af spunsvæg på Østre Ringvej. 

Næstved Fjernvarme udfører spunsvæg som stålprofiler nedvibreret i ca. 6 meters dybde.

Arbejdet udføres i uge 42 2019 og forventes at vare ca. 2 - 3 dage.

 

Vi kan godt forstå, hvis nogen undrer sig over at vi nu, ganske kort tid efter at Østre Ringvej er genåbnet efter længere tids bro-arbejde, skal til at genere trafikken med fjernvarmearbejder på strejkningen ved Åsen.

 

Lørdag den 21. september 2019 blev der konstateret et brud på vores forsyningsledning ved Ringvejen. Det arbejde der skal udføres er derfor på ingen måde planlagt ej heller noget vi kunne planlægge på forhånd. Ledningen er etableret i 1981 og kan normalt holde i 50 år (til 2031).

 

Bruddet kompliceres yderligere ved at det ligger op ad Åsen og ved en fastspænding (stor beton-klods), som fastholder ledningsnettet.

 

For at Åsen ikke skal falde sammen i reparationshullet skal vi etablere en spunsvæg. Derudover skal der etableres en ny fastspænding (beton-klods). Alene hærdningen af betonen vil tage flere uger. Det samlede reparationsarbejde forventes derfor at tage ca. 2 mdr.

 

Det er således et sammenfald af uheldige omstændigheder og tidspunktet, som vi desværre ikke er herre over, der kan virke lidt planløst. Men vi forsikrer, at vi gør arbejdet så hurtigt og til så lidt gene for trafikken som det overhoved kan lade sig gøre. Der vil naturligvis blive nogle varme-nedlukninger undervejs.