Tilslutningsanlæg

Vi tilbyder vores kunder at abonnenere på et tilslutningsanlæg med udeføler, hvorigennem vi leverer varme samt varmt brugsvand til ejendommens fordelingssystem. Du kan tegne abonnement efter to modeller som er beskrevet i "Aftale om tilslutningsanlæg" som kan hentes nedenfor, underskrives og sendes til os på mail.

Næstved Fjernvarme har indberetningsretten og ejer den energibesparelse, der opnås iht. energiselskabernes energispareindsats.

Det årlige abonnement beregnes iht. gældende tarifblad, udfra ejendommens kvadratmeter som er oplyst i BBR

Eksempel på et tilslutningsanlæg er udstillet på vores adresse Maglemølle 62, 4700 Næstved.


Nedenfor er en guide og et par videoklip med hjælp til indstillinger, vandpåfyldning mv.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

Se filmen og få inspiration til at abonnere på et tilslutningsanlæg