Industrivangen og Fuglekvarteret

Ligger din ejendom i dette område, kan du nu tilmelde dig fjernvarme.

 • Brolæggervænget
 • Bødkervænget
 • Depotvej
 • Drosselvænget
 • Elektrikervænget
 • Glarmestervænget
 • Industrivangen
 • Lille Englebjergvej
 • Lærkevænget
 • Malervænget
 • Mejsevænget
 • Murervænget
 • Mågevænget
 • Rønneparken
 • Smedevænget
 • Snedkervænget
 • Spurvevænget
 • Svalevænget
 • Tømrervænget
 • Vibevænget
 • En del af Vordingborgvej

Arbejdet starter op i marts 2023 og der er nu åbent for tilmelding.

Vi afholdt onsdag den 8. juni 2022 kl. 19.00 informationsmøde på Kobberbakkeskolen, afd. Sydby, Parkvej 109. 
Slides fra mødet

Du kan bruge online tilmelding og NemID, hvis du vil tilmelde dig fjernvarme.

I forbindelse med at du tilmelder dig fjernvarme, skal du selv opsige din gas hvis du er gaskunde. Det er dog vigtigt, at du ikke opsiger din gas før du har hørt fra os. Dette fordi vi skal være sikker på hvilken dato du skal angive på din gasopsigelse, da det har indvirkning på om vi kan få del i Energistyrelsens afkoblingspulje.

Udfyld din fjernvarmeleveringsaftale  

Du skal bruge dit NemID.

Har du ikke NemID, kontakt os for fremsendelse af aftale.

Se eksempel på aftale