Grimstrup kvarteret

Denne aftale er gældende for ejere af ejendomme på følgende veje:

Brombærvej
Bådebyggervej
Fabriksvej
Grimstrupvej
Hindbærvej
Jasminvej
Karrebækvej
Maglemølle
Magnoliavej
Præstemarken
Ryttervej
Sandageren
Sandholmsvej
Skellet
Slåenvej
Solbærvej
Spiræavej
Syrenvej
Toldbodgade
Vestre Kaj
Vestre Mellemkaj
Østre Mellemkaj

Online tilmelding

  1. Hvis du har naturgas, skal du udfylde denne opsigelse af din naturgasaftale.
    Hav dit NemID parat.
  1. Udfyld din fjernvarmeleveringsaftale her 
    Du skal bruge dit NemID igen.

 

Print og udfyld din tilmelding

  1. Print disse dokumenter ud:
  2. Scan dokumenterne ind og send dem i en mail til velkommen@naestvedfjernvarme.dk. (De kan også sendes i et brev til Næstved Fjernvarme, Maglemølle 62, 4700 Næstved)

  3. Læs desuden disse dokumenter, som er en del af din aftale med os om levering af fjernvarme: