Åderup kvarteret og Sydbyen

Ligger din ejendom på en af følgende adresser, kan du tilmelde dig nu og få tilslutningsbidraget på 26.600 kr. gratis.

Holbøll A/S har tirsdag den 6. april 2021 startet opgravning i Åderupvej på strækningen fra Vadestedet til Ringvejen samt Læsøvej og området nord for Ringvejen.

Den 5. juli 2021 har Munck Forsyningsledninger A/S startet op på opgravning i Åderupvej på strækningen fra Ringvejen til Trekanten. Arbejdet i Trekanten starter op den 19. juli og i Vornæsvej den 9. august.

Har du spørgsmål mens gravearbejdet står på, har vi i samarbejde med vores Rådgivende Ingeniør Lyngkilde A/S etableret et hjælpecenter i vores midlertidige skurby på Morsøvej 3, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Åbningstiderne for henvendelse vil være:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Eller du kan skrive mail til:  cbr@lyngkilde.dk
Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:
Nord for Ringvejen: Tlf. 55761101 (Holbøll A/S)
Syd for Ringvejen: Tlf. 44928272 (Munck Forsyningsledninger A/S)

Du kan bruge online tilmelding og NemID, hvis du vil tilmelde dig fjernvarme.

Eller du kan vælge at printe og udfylde aftalen.

I forbindelse med at du tilmelder dig fjernvarme, skal du selv opsige din gas hvis du er gaskunde. Det er dog vigtigt, at du ikke opsiger din gas før du har hørt fra os. Dette fordi vi skal være sikker på hvilken dato du skal angive på din gasopsigelse, da det har indvirkning på om vi kan få del i Energistyrelsens afkoblingspulje.

Online tilmelding

  1. Udfyld din fjernvarmeleveringsaftale her 
    Du skal bruge dit NemID igen.

Printet tilmelding

  1. Print aftalen om fjernvarme samt tilhørende dokumenter ud her 

  2. Udfyld aftalen 

  3. Printet, udfyldt aftale kan scannes og mailes til velkommen@naestvedfjernvarme.dk

eller sendes i brev til Næstved Fjernvarme, Maglemølle 62, 4700 Næstved