Åderup kvarteret og Sydbyen

Ligger din ejendom på en af følgende adresser, kan du tilmelde dig nu og få tilslutningsbidraget på 26.600 kr. gratis.

Vi har tirsdag den 6. april 2021 startet opgravning i Åderupvej på strækningen fra Vadestedet til Ringvejen samt Læsøvej.

Har du spørgsmål mens gravearbejdet står på, har vi i samarbejde med vores lokale entreprenør Holbøll A/S og Rådgivende Ingeniør Lyngkilde A/S etableret et hjælpecenter i vores midlertidige skurby på Morsøvej 3, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Åbningstiderne for henvendelse vil være:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Eller du kan skrive mail til:  cbr@lyngkilde.dk
Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:  55761101 (Holbøll, vagttlf.)

Du kan bruge online tilmelding og NemID, hvis du vil tilmelde dig fjernvarme.

Eller du kan vælge at printe og udfylde aftalen.

Samtidig med at du laver en aftale om levering af fjernvarme med os, skal du opsige din eventuelle gasaftale på EVIDA's hjemmeside. Dette kan ske fra den 7. april 2021 kl. 10.00 på: https://selvbetjening.evida.dk/login (hent guide til brug for opsigelsen).

Det er vigtigt at opsigelsen sker hurtigst muligt efter den 7. april, da vi således har størst mulighed for at få del i Energistyrelsens afkoblingspulje og få tilskud til afbrydelsen. Afbrydelsesdatoen angives som den 31. december 2021. Det er en fiktiv afbrydelsesdato og vi koordinerer den rette dato med EVIDA så der ikke afbrydes før din fjernvarme er klar til brug.

Hvis du ikke opfylder kriterierne i afkoblingsordningen, og/eller der ikke er flere penge tilbage i puljen, skal du fortsætte og gennemføre opsigelsesproceduren. Gebyret for afkoblingen afregner Næstved Fjernvarme i så fald med EVIDA, såfremt du vælger vores mest populære serviceabonnement, model A. I denne model betaler vi også kompensationsbetalingen til EVIDA.

Online tilmelding

  1. Udfyld din fjernvarmeleveringsaftale her 
    Du skal bruge dit NemID igen.

Printet tilmelding

  1. Print aftalen om fjernvarme samt tilhørende dokumenter ud her 

  2. Udfyld aftalen 

  3. Printet, udfyldt aftale kan scannes og mailes til velkommen@naestvedfjernvarme.dk

eller sendes i brev til Næstved Fjernvarme, Maglemølle 62, 4700 Næstved