Åderup kvarteret og Sydbyen

Ligger din ejendom på en af følgende adresser, kan du stadig nå at tilmelde dig fjernvarme.

Holbøll A/S har i 2021 gravet fjernvarme Åderupvej på strækningen fra Vadestedet til Ringvejen.

Munck Forsyningsledninger A/S står for arbejdet i Åderupvej syd for Ringvejen.

Har du spørgsmål mens gravearbejdet står på, har vi i samarbejde med vores Rådgivende Ingeniør Lyngkilde A/S etableret et hjælpecenter i vores midlertidige skurby på Morsøvej 3, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Åbningstiderne for henvendelse vil være:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Eller du kan skrive mail til:  cbr@lyngkilde.dk
Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:
Nord for Ringvejen: Tlf. 55761101 (Holbøll A/S)
Syd for Ringvejen: Tlf. 44928272 (Munck Forsyningsledninger A/S)

Du kan bruge online tilmelding og NemID, hvis du vil tilmelde dig fjernvarme.

Eller du kan vælge at printe og udfylde aftalen.

I forbindelse med at du tilmelder dig fjernvarme, skal du selv opsige din gas hvis du er gaskunde. Det er dog vigtigt, at du ikke opsiger din gas før du har hørt fra os. Dette fordi vi skal være sikker på hvilken dato du skal angive på din gasopsigelse, da det har indvirkning på om vi kan få del i Energistyrelsens afkoblingspulje.

AFTALER FOR 2022 ER UNDER UDARBEJDELSE.