Grimstrupvej, Maglemølle mv.

Nyeste opdatering 12. august 2019: Energiklagenævnet har meddelt at sagen nu er færdigoplyst og der forventes en afgørelse i 1. kvartal 2020.

 

Opdatering 26. februar 2019: Vores modpart Dansk Gas Distribution A/S (DGD), ejet af den danske stat gennem Energinet.dk, indsender til stadighed nye anbringelser i sagen hos Energiklagenævnet. På forespørgsel oplyser Energiklagenævnet, at det endnu ikke er vurderet om sagen er færdigoplyst, hvorfor der ikke kan fastsættes et forventet afgørelsestidspunkt. Sagen blev indbragt for Energiklagenævnet i december 2017.

 

17. december 2018: Dansk Gas Distribution (DGD) har den 22. december 2017 valgt at klage over Næstved Kommunes afgørelse af 28. november 2017 om godkendelse af udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har i den forbindelse meddelt, at de har ca. 7 måneders gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Den 21. november 2018 modtages nye oplysninger i sagen fra DGD, som vi besvarer i skrivelse af 12. december 2018.

Energiklagenævnet har ikke oplyst hvornår der kan forventes en afgørelse, hvorfor vi desværre ikke kan sige noget om, hvornår vi kan tilbyde fjernvarme i de enkelte områder af Næstved By.

 

DOWNLOAD
Klage fra DGD.pdf
DOWNLOAD
Se kommunens afgørelse.pdf
DOWNLOAD
Partshøring
DOWNLOAD
Høringssvar
DOWNLOAD
Projektforslag fjernvarmeudbygning

Vi havde ved udgangen af marts 2017 opnået tilstrækkelig tilmelding til at tilbyde fjernvarme i et område i Grimstrup: Grimstrupvej, Karrebækvej, Maglemølle, Præstemarken, Skellet, Toldbodgade, Vestre Kaj, Østre Mellemkaj, Vestre Mellemkaj, Fabriksvej, Brombærvej, Hindbærvej, Ryttervej, Sandageren, Sandholmsvej, Slåenvej, Solbærvej, Bådebyggervej, Jasminvej, Magnoliavej, Spiræavej og Syrenvej.

Vi har afholdt informationsmøder i området hhv. den 25. januar og 2. marts 2017 - nedenfor kan ses de slides der er fremvist på sidstnævnte møde.


Herunder kan du hente aktuelt materiale:

DOWNLOAD
Fjernvarmeleveringsaftale.pdf
DOWNLOAD
Opsigelse af gasaftale.pdf
DOWNLOAD
Tidsplan (som den skulle have forløbet).pdf
DOWNLOAD
Ofte stillede spørgsmål.pdf
DOWNLOAD
Tarifblad.pdf
DOWNLOAD
Slides fra info-møde omr 43 Grimstrupvej.pdf