Grimstrupvej, Maglemølle mv.

Opdatering 8. januar 2018: Dansk Gas Distribution (DGD) har desværre valgt at klage over Kommunens godkendelse af 28. november 2017 og indbragt sagen for Energiklagenævnet.

Energiklagenævnet skal nu bruge noget tid på at behandle sagen, hvor længe vides ikke, men det betyder at vi ikke kan tilbyde fjernvarme i området i 2018. Vi håber at kunne tilbyde det i 2019, men det afhænger af om Næstved Kommunes godkendelse af fjernvarmeprojektet stadfæstes af Energiklagenævnet i 2018.

DOWNLOAD
Klage fra DGD.pdf
DOWNLOAD
Se kommunens afgørelse.pdf
DOWNLOAD
VVM screeningsafgørelse.pdf

Vi havde ved udgangen af marts 2017 opnået tilstrækkelig tilmelding til at tilbyde fjernvarme i et område i Grimstrup: Grimstrupvej, Karrebækvej, Maglemølle, Præstemarken, Skellet, Toldbodgade, Vestre Kaj, Østre Mellemkaj, Vestre Mellemkaj, Fabriksvej, Brombærvej, Hindbærvej, Ryttervej, Sandageren, Sandholmsvej, Slåenvej, Solbærvej, Bådebyggervej, Jasminvej, Magnoliavej, Spiræavej og Syrenvej.

Vi har afholdt informationsmøder i området hhv. den 25. januar og 2. marts 2017 - nedenfor kan ses de slides der er fremvist på sidstnævnte møde.


Herunder kan du hente aktuelt materiale:

DOWNLOAD
Fjernvarmeleveringsaftale.pdf
DOWNLOAD
Opsigelse af gasaftale.pdf
DOWNLOAD
Tidsplan (som den skulle have forløbet).pdf
DOWNLOAD
Ofte stillede spørgsmål.pdf
DOWNLOAD
Tarifblad.pdf
DOWNLOAD
Slides fra info-møde omr 43 Grimstrupvej.pdf