Grimstrupvej, Maglemølle mv.

Nyeste optatering 12. november 2019: Vi har nu fået de fornødne godkendelser så vi kan fortsætte projektet med fjernvarme til Grimstrup-området. Vi har udsendt materiale til de berørte ejendomme med nye aftaler, der skal skrives under og vi skal opnå minimum 40% tilslutning inden den 15. januar 2020.

Vi forventer opstart med anlægsarbejdet 1. april 2020 og slut 1. november 2020.

Torsdag den 5. december 2019 holder vi informationsmøde for at orientere om priser og tilslutningsbetingelser. Mødet afholdes på Lille Næstved Skole, Karrebækvej 70 på Skoletorvet.

Området dækker: Grimstrupvej, Karrebækvej, Maglemølle, Præstemarken, Skellet, Toldbodgade, Vestre Kaj, Østre Mellemkaj, Vestre Mellemkaj, Fabriksvej, Brombærvej, Hindbærvej, Ryttervej, Sandageren, Sandholmsvej, Slåenvej, Solbærvej, Bådebyggervej, Jasminvej, Magnoliavej, Spiræavej og Syrenvej.

Herunder kan du hente aktuelt materiale - yderligere information om projektet fortsætter under materialet.

DOWNLOAD
Brev udsendt 18. november 2019
DOWNLOAD
Fjernvarmeleveringsaftale
DOWNLOAD
Opsigelse af gasaftale.pdf
DOWNLOAD
Ofte stillede spørgsmål.pdf
DOWNLOAD
Tarifblad 2019
DOWNLOAD
Vedtægter 2018
DOWNLOAD
Almindelige bestemmelser
DOWNLOAD
Tekniske Bestemmelser
DOWNLOAD
Oversigtskort Grimstrup-området

Opdatering 12. august 2019: Energiklagenævnet har meddelt at sagen nu er færdigoplyst og der forventes en afgørelse i 1. kvartal 2020.

 

Opdatering 26. februar 2019: Vores modpart Dansk Gas Distribution A/S (DGD), ejet af den danske stat gennem Energinet.dk, indsender til stadighed nye anbringelser i sagen hos Energiklagenævnet. På forespørgsel oplyser Energiklagenævnet, at det endnu ikke er vurderet om sagen er færdigoplyst, hvorfor der ikke kan fastsættes et forventet afgørelsestidspunkt. Sagen blev indbragt for Energiklagenævnet i december 2017.

 

17. december 2018: Dansk Gas Distribution (DGD) har den 22. december 2017 valgt at klage over Næstved Kommunes afgørelse af 28. november 2017 om godkendelse af udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har i den forbindelse meddelt, at de har ca. 7 måneders gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Den 21. november 2018 modtages nye oplysninger i sagen fra DGD, som vi besvarer i skrivelse af 12. december 2018.

Energiklagenævnet har ikke oplyst hvornår der kan forventes en afgørelse, hvorfor vi desværre ikke kan sige noget om, hvornår vi kan tilbyde fjernvarme i de enkelte områder af Næstved By.

DOWNLOAD
Energiklagenævnets afgørelse
DOWNLOAD
Se kommunens afgørelse.pdf
DOWNLOAD
Projektforslag fjernvarmeudbygning