Vi forventer i 2024 at tilbyde fjernvarme i ovennævnte område som omfatter:

  • Anemonevej
  • Bellisvej
  • Erantisvej
  • Kalbyrisvej

(se kort nedenfor).

Såfremt vi opnår minimum 40-65% tilslutning i området forud for opstart, påbegyndes anlægsarbejdet 1. april 2024 og slut 1. november 2024. Der er ikke tilslutningspligt til fjernvarme.

I 2024 tilbyder vi 100% rabat på tilslutningsbidraget, i 2025 75%, i 2026 50%, i 2027 25% og herefter betales fuldt tilslutningsbidrag (pt. 26.550 kr.)

Den 29. januar 2020 afholdt vi informationsmøde i Grønnegade Kasernes Kulturcenter. Vi er glade for det store fremmøde og nedenfor findes plancher fra mødet.

Vi udsender information og materiale til de berørte ejendomme ca. et halvt år før opstart.

Prøv vores prisberegner og se, hvad du kan spare ved at overgå til fjernvarme. Vi kan også lave beregningen, hvis du sender årsopgørelsen fra gas-selskabet.

DOWNLOAD
Oversigtskort Erantisvej mv.
DOWNLOAD
5-års-planerne
DOWNLOAD
Plancher fra informationsmøde 29. januar 2020