Åderupvej kvarteret og Sydbyen

Vi begynder arbejdet med at lægge fjernvarme i disse veje i 2021. Vi har tirsdag den 6. april startet opgravning i Åderupvej på strækningen fra Vadestedet til Ringvejen samt Læsøvej.

Ligger din ejendom på en af følgende adresser, kan du stadig nå at tilmelde dig og få tilslutningsbidraget på 26.600 kr. gratis.

Har du spørgsmål mens gravearbejdet står på, har vi i samarbejde med vores lokale entreprenør Holbøll A/S og Rådgivende Ingeniør Lyngkilde A/S etableret et hjælpecenter i vores midlertidige skurby på Morsøvej 3, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Åbningstiderne for henvendelse vil være:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Eller du kan skrive mail til:  cbr@lyngkilde.dk
Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:  55761101 (Holbøll, vagttlf.)

DOWNLOAD
Oversigtskort Åderupvej-Svendborgvej-Odensevej mv.
DOWNLOAD
5-års-planerne
DOWNLOAD
Plancher fra informationsmøde 29. januar 2020