Åderupvej kvarteret og Sydbyen

Vi startede etablering af fjernvarme i disse veje i 2021.

Ligger din ejendom på en af følgende adresser, kan du stadig nå at tilmelde dig fjernvarme.

Har du spørgsmål mens gravearbejdet står på, har vi i samarbejde med vores lokale entreprenør Holbøll A/S og Rådgivende Ingeniør Lyngkilde A/S etableret et hjælpecenter i vores midlertidige skurby på Morsøvej 3, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Åbningstiderne for henvendelse vil være:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Eller du kan skrive mail til:  cbr@lyngkilde.dk
Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:  55761101 (Holbøll, vagttlf.)

DOWNLOAD
Oversigtskort Åderupvej-Svendborgvej-Odensevej mv.
DOWNLOAD
5-års-planerne
DOWNLOAD
Plancher fra informationsmøde 29. januar 2020