Holsted Erhvervsområde-Storcenter-Megacenter

Arkil A/S har startet opgravning i Holsted Erhvervsområde-Storcenter-Megacenter i juni 2022. Ejendommene vil løbende få etableret stikledning og blive tilsluttet fjernvarmen. Arbejdet på ledningsnettet forventes afsluttet i september 2023. Alle kunder i området kan dog ikke forventes at være tilsluttet på dette tidspunkt. 

Har du endnu ikke tilmeldt dig, kan det stadig nås:

Tidsplan kan ses herunder

Nedenfor lægges løbende relevant materiale op, som er udsendt til beboere i området samt skilteplaner.

Har du spørgsmål mens gravearbejdet står på, henviser vi til vores Rådgivende Ingeniørfirma Lyngkilde A/S, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Der er åbent for henvendelser:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Eller du kan skrive mail til: cbr@lyngkilde.dk (i uge 30 og 31 mailes til lyngkilde@lyngkilde.dk)

Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:
Tlf. 22 50 70 52 eller mail: lez@arkil.dk