Åderup kvarteret syd for Ringvejen

Munck Forsyningsledninger A/S har etableret ledningsnet til fjernvarme i dit område i 2021-2022.

Projektet som Munck udfører i dit område, skrider fremad, og det forventes at alle i det udbudte projekt, er tilsluttet inden udgangen af august 2022.

Det betyder dog ikke, at vi er færdige i området. Der er forsat kunder som løbende melder sig til fjernvarmen, og dermed vil vi fortsat være synlige i gadebilledet, når der skal graves.

Vi ved, at vejene bærer præg af det gravearbejde, der har været nødvendigt for at etablere fjernvarme. Pt. er der udlagt GAB over fjernvarmeledningerne, som er en grov og ujævn asfalt.

Den GAB skal have lov til at ligge et stykke tid før man kan udlægge det som hedder slidlag, som giver en jævn overflade. Pt. er det vores forventning at der udlægges slidlag i foråret 2023.

For at tilgodese den overordnede planlægning af trafikken i Næstved, planlægges tidspunktet i samarbejde med Park og Vej.

Du kan stadig nå at tilmelde dig.

Hvis du undrer dig over en manglende asfaltrampe, efterladte skilte eller lignende, henviser vi til vores Rådgivende Ingeniørfirma Lyngkilde A/S, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Der er åbent for henvendelser:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Eller du kan skrive mail til: cbr@lyngkilde.dk (i uge 30 og 31 mailes til lyngkilde@lyngkilde.dk)


Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:
Tlf. 44928272 (Munck Forsyningsledninger A/S)

 

Nedenfor lægges løbende relevant materiale op, som er udsendt til beboere i området samt skilteplaner.