Åderup kvarteret nord for Ringvejen

Vi er nu færdige med at etablere fjernvarme i dit område og vi ved, at vejene bærer præg af det gravearbejde, der har været nødvendigt, for at etablere fjernvarme.

Er du endnu ikke tilmeldt fjernvarme i området, kan du stadig nå det:

Pt. er der udlagt GAB over fjernvarmeledningerne, som er en grov og ujævn asfalt.

Den GAB skal have lov til at ligge et stykke tid før man kan udlægge det som hedder slidlag, som giver en jævn overflade. Slidlagsarbejderne er planlagt til udførelse i efteråret 2022.

For at tilgodese den overordnede planlægning af trafikken i Næstved, planlægges tidspunktet i samarbejde med Park og Vej.

Hvis du undrer dig over en manglende asfaltrampe, efterladte skilte eller lignende, henviser vi til vores Rådgivende Ingeniørfirma Lyngkilde A/S, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Der er åbent for henvendelser:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)

Eller du kan skrive mail til: cbr@lyngkilde.dk (i uge 30 og 31 mailes til lyngkilde@lyngkilde.dk)