Opsigelsesblanket til naturgasselskabet

Blanketten skal udfyldes, underskrives og indsendes til os sammen med Fjernvarmeleveringsaftalen, så vil vi sørge for opsigelsen, når dit fjernvarmeanlæg er kørende.

Vi afholder udgiften til gravearbejdet, mens du afholder udgiften til afbrydelse og nedtagning af gasmåleren.

DOWNLOAD
Opsigelse DGD ved overgang til fjernvarme - Næstved Varmeværk (1).pdf