Munck Forsyningsledninger A/S startede den 5. juli 2021 opgravning i Åderupvej på strækningen fra Ringvejen til Trekanten. Arbejdet i Trekanten startede op den 19. juli og i Vornæsvej den 9. august. Arbejdet forventes afsluttet og alle kunder i området forventes at være tilsluttet i løbet af april måned 2022.

Opdateret tidsplan er på vej.

 

Nedenfor lægges løbende relevant materiale op, som er udsendt til beboere i området samt skilteplaner.

Har du spørgsmål mens gravearbejdet står på, har vi i samarbejde med vores Rådgivende Ingeniør Lyngkilde A/S etableret et hjælpecenter i vores midlertidige skurby på Morsøvej 3, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Åbningstiderne for henvendelse vil være:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Eller du kan skrive mail til:  cbr@lyngkilde.dk
Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)

Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:
Tlf. 44928272 (Munck Forsyningsledninger A/S)

 

DOWNLOAD
Nu er det snart tid. Sendt ud til beboere som har valgt at få fjernvarme Omr. 3
DOWNLOAD
Vi går snart i jorden og du kan stadig nå det Omr. 3
DOWNLOAD
Vi går snart i jorden. Sendt ud til beboere som ikke ønsker at blive kontaktet Omr. 3
DOWNLOAD
Beboerorientering Fotoreg Næstved Omr3
DOWNLOAD
Munck starter op i område 3
DOWNLOAD
Skilteplan opstart Åderupvej
DOWNLOAD
Omkørselsplan, Opstart Åderupvej