Åderup kvarteret syd for Ringvejen

Munck Forsyningsledninger A/S etablerede ledningsnet i området i 2021-2022 og det forventes at alle er tilsluttet inden udgangen af august 2022.

Status ved udgangen af juni 2022, er at entreprenøren laver aflevering af arbejdet til Næstved Fjernvarme. Det betyder ikke, at vi er færdige i området, for der er løbende kunder som tilmelder sig og dermed vil vi fortsat være synlige i gadebilledet, når vi graver.

På det her stadie, vil vejene fortsat være hullede og ujævne. Det er ikke fordi vi har tænkt os at efterlade dem i den nuværende tilstand. Vi vender tilbage og lægger slidlag når gravearbejdet har sat sig. For at tilgodese den overordnede planlægning af trafikken i Næstved, planlægges tidspunktet i samarbejde med Park og Vej. Pt. er det vores forventning, at det bliver i foråret 2023.

Du kan stadig tilmelde dig - link til tilmelding her

Hvis du undrer dig over en manglende asfaltrampe, efterladte skilte eller lignende, henviser vi til vores Rådgivende Ingeniørfirma Lyngkilde A/S, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Der er åbent for henvendelser:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Eller du kan skrive mail til: cbr@lyngkilde.dk (i uge 30 og 31 mailes til lyngkilde@lyngkilde.dk)


Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:
Tlf. 44928272 (Munck Forsyningsledninger A/S)

 

Nedenfor lægges løbende relevant materiale op, som er udsendt til beboere i området samt skilteplaner.

DOWNLOAD
Nu er det snart tid. Sendt ud til beboere som har valgt at få fjernvarme Omr. 3
DOWNLOAD
Vi går snart i jorden og du kan stadig nå det Omr. 3
DOWNLOAD
Vi går snart i jorden. Sendt ud til beboere som ikke ønsker at blive kontaktet Omr. 3
DOWNLOAD
Beboerorientering Fotoreg Næstved Omr3
DOWNLOAD
Munck starter op i område 3
DOWNLOAD
Skilteplan opstart Åderupvej
DOWNLOAD
Omkørselsplan, Opstart Åderupvej