Åderup kvarteret nord for Ringvejen

Vi er nu færdige med at etablere fjernvarme i dit område og vi ved, at vejene bærer præg af det gravearbejde, der har været nødvendigt, for at etablere fjernvarme.

Pt. er der udlagt GAB over fjernvarmeledningerne, som er en grov og ujævn asfalt.

Den GAB skal have lov til at ligge et stykke tid før man kan udlægge det som hedder slidlag, som giver en jævn overflade. Slidlagsarbejderne er planlagt til udførelse i efteråret 2022.

For at tilgodese den overordnede planlægning af trafikken i Næstved, planlægges tidspunktet i samarbejde med Park og Vej.

Hvis du undrer dig over en manglende asfaltrampe, efterladte skilte eller lignende, henviser vi til vores Rådgivende Ingeniørfirma Lyngkilde A/S, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Der er åbent for henvendelser:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)

Eller du kan skrive mail til: cbr@lyngkilde.dk (i uge 30 og 31 mailes til lyngkilde@lyngkilde.dk)

DOWNLOAD
Nu er det snart tid. Sendt ud til beboere som har valgt at få fjernvarme
DOWNLOAD
Vi går snart i jorden og du kan stadig nå det. Sendt ud til beboere som ikke har tilmeldt sig fjernvarme
DOWNLOAD
Brev om ny procedure for opsigelse af gasforsyningen
DOWNLOAD
Vejledning til opsigelse af gas
DOWNLOAD
Opdateret oversigtskort og tidsplan - september 2021
DOWNLOAD
Skilteplan 1 Åderupvej
DOWNLOAD
Skilte Til Fræsning Åderupvej
DOWNLOAD
Skilteplan 2 Åderupvej Vester Ringvej
DOWNLOAD
Skilte Til Fræsning Læsøvej Og Samsøvej
DOWNLOAD
Skilteplan Læssøvej