Vi har tirsdag den 6. april startet opgravning i Åderupvej på strækningen fra Vadestedet til Ringvejen samt Læsøvej. Arbejdet forventes afsluttet og alle kunder forventes at være tilsluttet i februar 2022.

Find her nedenfor relevant materiale som er udsendt til beboere i området samt skilteplaner.

Har du spørgsmål mens gravearbejdet står på, har vi i samarbejde med vores lokale entreprenør Holbøll A/S og Rådgivende Ingeniør Lyngkilde A/S etableret et hjælpecenter i vores midlertidige skurby på Morsøvej 3, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Åbningstiderne for henvendelse vil være:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Eller du kan skrive mail til:  cbr@lyngkilde.dk
Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Akutte problemer mht. skiltning el.lign.:  55761101 (Holbøll, vagttlf.)

DOWNLOAD
Nu er det snart tid. Sendt ud til beboere som har valgt at få fjernvarme
DOWNLOAD
Vi går snart i jorden og du kan stadig nå det. Sendt ud til beboere som ikke har tilmeldt sig fjernvarme
DOWNLOAD
Brev om ny procedure for opsigelse af gasforsyningen
DOWNLOAD
Vejledning til opsigelse af gas
DOWNLOAD
Opdateret oversigtskort og tidsplan - september 2021
DOWNLOAD
Skilteplan 1 Åderupvej
DOWNLOAD
Skilte Til Fræsning Åderupvej
DOWNLOAD
Skilteplan 2 Åderupvej Vester Ringvej
DOWNLOAD
Skilte Til Fræsning Læsøvej Og Samsøvej
DOWNLOAD
Skilteplan Læssøvej