Temperaturen

I opholdsrum er en temperatur på 21°C passende for de fleste. For hver grad temperaturen forøges, stiger varmeforbruget 5-6 %. Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver absolut den behageligste varme og den bedste varmeøkonomi. Der er intet sparet ved at skrue helt op for en enkelt radiator i et rum og lukke for de andre. Faktisk bruger én radiator, der er fuldt opvarmet ofte mere varme end to eller tre, der kører på kvart drift. Hvis du derimod bruger alle radiatorer som anbefalet, så udnytter du den tilførte varme på den mest hensigtsmæssige måde. Når radiatoren fungerer som den skal, er den varm i toppen og kold i bunden. Radiatoren bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner eller større møbler bør således ikke placeres lige foran en radiator.