Radiatortermostaten

Hvis du ikke har det i forvejen, er det en god idé at få installeret radiatortermostater. Så udnytter man nemlig gratis varme fra solen, lamper, TV og mennesker i stuen.

Termostaten sørger automatisk for, at der konstant er den ønskede temperatur i et rum. Hvis der f.eks. er mange mennesker i stuen, eller solen skinner, kan ventilerne lukke helt ned, selvom det er koldt udenfor.

Hvis du derimod ikke kan opnå 21°C, selvom du åbner helt for alle radiatorer i et rum, er der noget galt. Termostaten kan have "sat sig fast" i en bestemt position. Det kan typisk ske, hvis den har været lukket i længere tid.  

Kontrollér termostaterne én til to gange om året. Dette gøres ved at skrue helt op for termostaten, så skal radiatoren blive varm over det hele. Omvendt skal den - efter en time eller to blive kold når du lukker termostaten. På den måde får du undersøgt om der er defekte termostater, som bør rapareres eller skiftes ud.

Termostaterne er forsynet med en føler, der registrerer temperaturen og regulerer varmen. Føleren kan være indbygget i håndtaget eller sidde et helt andet sted. Termostaten/føleren må derfor ikke tildækkes af gardiner, møbler eller lignende.

 

Indstilling af radiatortermostaten

Brug et godt termometer, når du skal indstille termostaten. Du skal placere termometret på en indervæg i ca. 1,5 meters højde.

Stil termostaten i en mellemstilling. Efter et par timer kan du kontrollere, om temperaturen er passende. Er det ikke tilfældet skru så lidt op eller ned, indtil du har den ønskede temperatur.