Husets rum

Boligens rum benyttes forskelligt og derfor vil der også være forskel på, hvilken temperatur der er passende.

For de fleste er en stuetemperatur på 21oC, den temperatur der giver velvære. I køkkenet er et par grader lavere måske ønskeligt. I soveværelset er den ideelle temperatur mellem 16oC og 180C.

Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Som en tommelfingerregel er det en god idé at have mindst 16oC i alle rum. Men vær opmærksom på, at for hver grad temperaturen hæves, stiger varmeforbruget med ca. 5%. Det modsatte gør sig naturligvis gældende for hver grad temperaturen sænkes.

Vigtigt! Temperaturen bør ikke komme under 15oC i noget rum, det kan skade bygningen og give problemer med fugt.