Gode spareråd

Hvis du følger nogle få anvisninger, har du gode forudsætninger for at opnå et komfortabelt indeklima. Samtidig får du et økonomisk fornuftigt varmeforbrug - og skåner miljøet.

Spar både vand og varme
Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50°C. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilkalkning af vandvarmeren.

Vask ikke op under rindende vand og husk, at brusebad er billigere end karbad. I et almindeligt badekar bruger man typisk ca. 125 liter vand. I et 5 minutter langt brusebad bruger man ca. 45 liter vand.

Der findes en god tommelfingerregel, der er værd at følge: Hvis du sænker temperaturen i huset/lejlighedens rum med 1°C, sparer du 5-6% på varmeforbruget. Det modsatte gør sig naturligvis gældende, når du skruer op for varmen.

Vær påpasselig med at skrue ned for varmen om natten og når du tager på arbejde eller er væk i en kortere periode. Hvis temperaturen bliver for lav skal der nemlig meget til for at varme boligen op igen. Måske endda så meget, at der alligevel intet er sparet. Hvis du derimod er bortrejst i længere tid, er der selvfølgelig ingen grund til, at temperaturen i din bolig er lige så høj, som når du er hjemme. Husk bare, at temperaturen ikke må komme under 15°C. 

Undgå for høje temperaturer. 21°C i opholdsrum er tilstrækkeligt for de fleste. Det er en god ide jævnligt at kontrollere temperaturen i de enkelte rum.