Temperaturen

I opholdsrum er en temperatur på 21°C passende for de fleste. For hver grad temperaturen forøges, stiger varmeforbruget 5-7%. Brug altid alle radiatorer i samme rum, og indstil alle radiator termostater på samme trin! Det giver absolut den behageligste komfortvarme og den bedste varmeøkonomi. Selvom mange tror det, er der intet sparet ved at skrue helt op for en enkelt radiator i et rum og lukke for de andre i samme rum - dette skaber for det første en dårlig varmefordeling, og vil sende den ene radiator på ”overarbejde”. Faktisk bruger én radiator, der er fuldt opvarmet ofte mere varme end to eller tre, der kører på kvart drift. Hvis du derimod bruger alle radiatorer som anbefalet, så udnytter du den tilførte varme på den mest hensigtsmæssige måde. Når radiatoren fungerer som den skal, er den varm i toppen og kold i bunden, hvis dette er tilfældet, er radiatoren korrekt indstillet, og radiatoren når at udnytte den tilførte energi. Radiatoren bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner eller større møbler bør således ikke placeres lige foran en radiator, hvis dette ikke kan undgås, bør der investeres i termostathoveder med fjernføler.