Returtermostaten

Ældre fjernvarmeanlæg har ofte termostaten siddende på returløbet fra radiatoren, og termostaten føler på vandtemperaturen fra radiatoren. Sådan en ventil kaldes en returtermostat og er især velegnet, hvor der er kubikmeter-afregning (m3).

Returtermostaten sørger for en konstant temperatur på fjernvarmevandet, når dette har passeret gennem radiatoren. Returtermostater udnytter kun i ringe grad gratis varme fra solen, lamper, TV mv. Returtermostaten skal jævnligt indstilles i takt med vejrets ændringer, og man skal huske at stille på alle termostater i samme rum.

Indstilling af returtermostaten
Føleren på returtermostaten registrerer vandtemperaturen i radiatoren og må godt sidde bag et gardin eller lignende. Når man åbner for ventilen, løber der straks en del vand igennem, og dette kan ofte høres. Efter kort tid har vandet nået den nye indstillede temperatur, og herefter løber det roligt og lydløst igen.

Brug et godt termometer, når du skal indstille termostaten. Du skal placere termometret på en indervæg i ca. 1,5 meters højde. Stil termostaten i en mellemstilling. Efter et par timer kan du kontrollere, om temperaturen er passende. Er det ikke tilfældet, skru så lidt op eller ned, indtil du har den ønskede temperatur.

Har du returtermostater gælder samme regel som ved andre ventiler. Radiatoren skal være kold i bunden, ellers er der skruet for højt op for termostaten, er den ikke kold i bunden, rådes du til at skrue lidt ned for termostaten til det er passende, så radiatoren udnytter den tilførte energi bedst muligt.

Der kan med fordel skiftes fra returventiler til fremløbsventiler med forindstilling som føler på rummets temperatur i stedet for centralvarmevandets, dette vil udløse en økonomisk gevinst på omkring 175 kWh årligt pr. radiatorventil.