Radiatortermostaten

Hvis du ikke har det i forvejen, er det en god idé at få installeret radiatortermostater. Så udnytter man nemlig gratis varme fra solen, lamper, TV og mennesker i rummet.

Termostaten sørger automatisk for, at der konstant er den ønskede temperatur i et rum.

Det er dog meget vigtigt, at alle radiatorer i samme rum er indstillet på samme trin på termostaten, som regel indstilles termostater på 3-4. Hvis der f.eks. er mange mennesker i rummet, eller solen skinner, føler ventilen på rumtemperaturen og lukker måske helt ned, selvom det er koldt udenfor.

Hvis du derimod ikke kan opnå 21°C, selvom du åbner helt for alle radiatorer i et rum, er der noget galt. Stiften på ventilen bag termostaten har "sat sig fast" i en bestemt position. Det kan typisk ske, hvis den har været lukket i længere tid. Hvis dette sker, kan det måske løses med hjælp fra denne video https://www.youtube.com/watch?v=XOCiScLf6H4  

Kontrollér termostaterne én til to gange om året. Dette gøres ved at skrue helt op for termostaten, så skal radiatoren blive varm over det hele. Omvendt skal den - efter en time eller to blive kold når du lukker termostaten. På den måde får du undersøgt om der er defekte termostater, som bør repareres eller skiftes ud.

Termostaterne er forsynet med en føler, der registrerer temperaturen, og regulerer varmetilførslen ud fra temperaturen. Føleren kan være indbygget i termostaten eller sidde som fjernføler. Termostaten/fjernføleren må derfor ikke tildækkes af gardiner, møbler eller lignende.

 

Indstilling af radiatortermostaten

Brug et godt termometer, når du skal indstille termostaten. Du skal placere termometret på en indervæg i ca. 1,5 meters højde.

Stil termostaten i en mellemstilling. Efter et par timer kan du kontrollere, om temperaturen er passende. Er det ikke tilfældet, skru så lidt op eller ned, indtil du har den ønskede temperatur.