Klagevejledning

Hvis du har klaget til os og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen som vi har truffet har du mulighed for at indbringe afgørelsen som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
post@energianke.dk

Du skal som minimum sikre dig at du har vores afgørelse på skrift, f.eks. i en mail eller et brev.

Du kan læse mere om klagesager på Ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:
http://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

(Vælg: "Energi" og følg instruktionen)

Det koster et klagegebyr at få en sag behandlet. Hvis du som kunde får medhold i klagen, får du gebyret tilbagebetalt.

Der er som udgangspunkt ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiklagenævnet.

Vær opmærksom på, at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet:
Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk.

Link til www.energianke.dk

Link til OTP-platformen