Årsopgørelse

 

Der udarbejdes årsopgørelser på baggrund af de aflæsninger vi henter hjem via fjernaflæsning.

En enig generalforsamling har den 7. februar 2018 vedtaget, at vi pr. 1. januar 2019 og fremover, overgår til kalenderårs-afregning som betyder at  vi midt i januar er klar med årsopgørelsen til dig og de øvrige ca. 5.200 kunder.
 
Fra 2019, modtager du således årsopgørelsen fra Nets på en af følgende måder:

Er du tilmeldt Betalingsservice og benytter Netbank, finder du årsopgørelsen i Netbank enten via din betalingsoversigt for februar måned eller ved selve betalingen i februar måned. Benytter du ikke Netbank, fremsendes årsopgørelsen sammen med din betalingsoversigt for februar. En evt. efterbetaling lægges oven i rate 1 og trækkes fra din konto den 11. februar. Skal du derimod have penge tilbage, modregner vi rate 1 heri og indsætter et evt. overskydende beløb på din konto.

Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, fremsendes årsopgørelsen i en kuvert fra Nets. Årsopgørelsen lægges til rate 1 med 10. februar som sidste rettidige indbetalingsdato. Skal du derimod have penge tilbage, modregner vi rate 1 heri og har du herefter yderligere penge tilgode, udbetales restbeløbet når du har oplyst os dit bankkontonr.

Så snart årsopgørelserne er dannet i vores system kan du, i eForsyning se din opgørelse og beregnet varmeregnskab/budget for det nye år. Dette må dog først anses som endeligt den 20. januar.

 

Miljødeklaration og brændselsfordeling

//