Gulvvarme

Gulvvarme er både effektivt og behageligt, men det kan være en energisluger, hvis du ikke er opmærksom på forbruget. Gulvvarme kan være styret på forskellige måder, f.eks. med en gulvvarmeshunt eller med en returventil. For begge af disse 2 styringer gælder det at returtemperaturen på gulvvarmekredsen ikke må overstige 35 grader. Samtidig skal man være opmærksom på at gulvtemperaturen ikke må overstige 27 grader, da dette kan medføre skader på gulvet.

Der findes 2 forskellige opbygninger af gulvvarme ”tungt gulv” og ”let gulv”

Tungt gulv

Denne type gulvvarme er som regel støbt ned i beton. Denne form for gulvvarme giver en langsom virkende regulering af temperaturen i rummet, fordi man først skal varme hele betonunderlaget op. En passende rumtemperatur vil ved denne opvarmningsform være omkring 21 grader. Føler man at temperaturen i rummet er for lavt kan man skrue 1 grad op på rumtermostaten, hvis sådan en findes. Efter at du har reguleret på rumtemperaturen, skal du give systemet ”arbejdsro”. Det tager som regel mellem 10-20 timer afhængigt af tykkelsen af beton, at opnå den ønskede rumtemperatur. Derfor kan det godt tage et par dage at finde en passende rumtemperatur. Grundet den langsomme reaktionstid passer den form for gulvvarme ikke godt sammen med natsænkning af varmeanlægget. Hvis natsænkning er slået til, anbefales det at slå det fra, eller sætte styringen over i ”Comfort mode”.

Let gulv

Denne type gulvvarme er som regel lagt i varmefordelingsplader som lægges imellem strøerne. Her har du god mulighed for at regulere din rum- og gulvtemperatur på forholdsvis kort tid. Du vil nu næsten med det samme kunne mærke effekten på gulvet og i rummet. Denne form for gulvvarme er oplagt til natsænkning, og måske endda sænkning i dagtimerne for et endnu mindre forbrug. Hvis man ønsker sænkning i perioder hvor man ikke er i lokalerne, skal man manuelt skrue ned på rumtermostaterne i de forskellige rum man ønsker at sænke temperaturen i.