Gode spareråd

Hvis du følger nogle få anvisninger, har du gode forudsætninger for at opnå et komfortabelt indeklima. Samtidig får du et økonomisk fornuftigt varmeforbrug - og skåner miljøet.

Spareråd på vandinstallationen
Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 55°C. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilkalkning af vandvarmeren.

Vask ikke op under rindende vand og husk, at brusebad er billigere end karbad. I et almindeligt badekar bruger man typisk ca. 125 liter vand. I et 5 minutter langt brusebad bruger man ca. 60 liter vand. Skift eventuelt brusehovedet til ”sparebruser” som kun bruger cirka 5 liter i minuttet.

Spareråd på varmeinstallationen

21 grader er passende i et rum som fungerer som opholdsrum. Føles det for koldt i rummet, skal man undersøge om det kun er en selv der føler det for koldt, hvis dette er tilfældet, kan dette afhjælpes ved at tage en ekstra trøje på. Er det derimod alle i rummet der føler sig ukomfortable, kan dette afhjælpes ved at skrue et trin op for termostaten. Der kan også være bedre økonomi i at sænke rumtemperaturen med 1°C, den ene grad giver en besparelse på 5-7% på varmeforbruget, så i stedet for at åbne vinduet, når det føles for varmt i rummet, skru derfor et trin ned på termostaten, dette svarer cirka til 1 grad i rumtemperatur. Dog skal man være opmærksom på, at dette har indvirkning på varmeøkonomien som cirka stiger 7% pr. grad man hæver temperaturen. Et andet eksempel kan være at sænke temperaturen 1-2 grader om natten, det kan også være i dagtimerne, hvor man ikke er i huset, eller hvis du skulle være rejst på ferie. Man skal dog være opmærksom på at temperaturen ikke sænkes mere end 5 grader da dette også går udover varmeøkonomien, da der næsten intet er at spare, fordi der skal bruges så meget energi på at varme rummene op igen. Der skal måske endda bruges mere energi end der vil være sparet ved at varme rummene op igen.